Välkommen till

Hjärtsäkra Hem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-post: info@hjartsakrahem.se

Tel: 070 88 121 88

 

Hjärtsäkra Hem

 

Genom att placera en hjärtstartare i trapphuset eller på annan lämplig plats och utbilda

föreningens medlemmar i hjärt- och lungräddning och hjärtstartare kan fler liv räddas. Sjukvårdspersonal hinner ytterst sällan fram till den drabbade inom de första tre viktiga

minuterna.

 

En hjärtstartare är en livförsäkring inte bara för dem som bor i huset utan givetvis också för

vänner och släktingar som är på besök.

 

Hjärtsäkra Hem symbolen visar att ni är en förening där grannar bryr sig och vågar ta ansvar

att rädda livet på varandra när ett hjärtstopp inträffar. I ert hus kan boende och gäster känna

sig trygga!

 

 

Att bo i Hjärtsäkra Hem innebär att:

 

 • Det finns rutiner i bostadsrättsföreningen/hyresrättsföreningen för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112

   

 • Boende utbildade i hjärt- och lungräddning (HLR) och hjärtstartare är anmälda till www.smslivräddare.se

   

 • Boende i huset vet var hjärtstartaren är placerad och kan hantera den genom att lyssna och följa dess instruktioner

   

 • Behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter som därmed ökar överlevnadschansen med upp till hela 75 procent

   

 • Styrelsen verkar för fortsatt utbildning och repetition av hjärt- och lungräddning med hjärtstartare i bostadsrättsföreningen/hyresrättsföreningen

   

   

  Rädda livet på din granne

  Rädda livet på din granne genom att bli en del av Hjärtsäkra Hem. En hjärtstartare är en livförsäkring inte bara för dem som bor i huset utan givetvis också för vänner och släktingar

  som är på besök.

   

  Vi erbjuder oss att utan kostnad komma till ett styrelse- eller föreningsmöte och berätta mer

  om vårt upplägg, visa hur en hjärtstartare fungerar och svara på frågor kring placering av hjärtstartaren, lämplig kurs för att på ett tryggt och säkert sätt lära sig hjärt- och lungräddning

  med hjärtstartare, larmrutiner, handhavande med mera.

   

   

Genom att bli en del av Hjärtsäkra Hem får ni:

 • Utbildning enligt de nationella riktlinjerna samt kursintyg och certifieringsintyg

 

 • Kvalitetssäkrade hjärtstartare

 

 • Uppföljning av repetitionsutbildningar

 

 • Hjärtsäkra Hem loggan både digitalt och i form av dekaler att visa boende och gäster att ni är certifierade till Hjärtsäkra Hem

 

 

 

 

SMS-Livräddare

 

Alla boende som får HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning) genom Hjärtsäkra Hem kommer också registrera sig som sms-livräddare på www.smslivraddare.se. Med hjälp av detta skapar

vi ett larmsystem som ligger till grund för att Du som granne snabbt ska kunna hjälpa till när ett hjärtstopp inträffar.

 

SMS-livräddare är ett världsunikt projekt där det skickas SMS till frivilliga HLR-utbildade genom

att använda sig av mobil positioneringsteknik för att på så sätt få fler att påbörja hjärt- och lungräddning tidigt, innan ambulansen kommer.

 

Syfte

Projekt SMS-livräddare syftar till att öka överlevnaden vid hjärtstopp i Stockholms län. SMS-livräddare är ett forskningsprojekt drivet av Södersjukhuset och Karolinska Institutet i där mobil positioneringsteknik (geografisk lägesbestämmning av mobiltelefoner) används för att identifiera och snabbt larma livräddare med kunskap i hjärt- och lungräddning i till hjärtstopp utanför

sjukhus. Projektet stöds av Hjärt- lungfonden och Stockholms läns landsting.

 

Tiden viktigaste faktorn för överlevnad

Vid hjärtstopp utanför sjukhus är tiden från hjärtstopp till dess att livsuppehållande åtgärder påbörjas den viktigaste faktorn för överlevnad. Sannolikheten att överleva ett hjärtstopp är låg

men ökar dramatiskt om den drabbades andning och cirkulation upprätthålls genom hjärt- och lungräddning och om en hjärtstartare kan användas tidigt i förloppet.

 

 

 

 

I Sverige drabbas omkring 10 000

personer av hjärtstopp varje år. Av dem

överlever endast runt 500 personer

 

____________________________

 

Cirka 7 000 av alla hjärtstopp sker i

hemmet. Dessa personer har oftast

liten chans att klara sig eftersom det

sällan finns en hjärtstartare i närheten

 

____________________________

 

Tiden är den viktigaste faktorn. Kan

man få fram en hjärtstartare och

påbörja behandling inom tre minuter

ökar överlevnadschansen med upp till

hela 75 procent

Copyright © All Rights Reserved Merpuls