Välkommen till

Hjärtsäkra Hem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-post: info@hjartsakrahem.se

Tel: 070 88 121 88

 

Hjärtat stannar

 

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken. Detta kan drabba vem som helst, gammal

som ung.

 

Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

 

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är två helt olika tillstånd. Vid en hjärtinfarkt drabbas en del av hjärtmuskeln av akut syrebrist till följd av en proppbildning i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Detta kan leda till svår smärta och nedsatt pumpförmåga.Vid ett plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör omedelbart att fungera.

 

Detta är en katastrof för hjärnan, som är beroende av syresatt blod för att kunna fungera, och om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Vid ett hjärtstopp

ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter igång med hjärt- och lungräddning inklusive hjärtstartare i väntan på ambulansen.

 

Den omedelbara behandling som krävs är att någon startar hjärt- och lungräddning och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt. Genom hjärt- och lungräddning pumpar man manuellt runt blodet i kroppen. Genom en elektrisk stöt från en hjärtstartare avbryts

det elektriska kaos som finns i hjärtat. På så sätt kan hjärtat återfå sin normala rytm och kunna pumpa blod.

Kedjan som räddar liv

 

Kedjan som räddar liv är den kedja av händelser som måste till för att ett liv ska kunna räddas vid ett plötsligt hjärtstopp.

 

Tidigt larm - Larma efter hjälp så snart du någonsin kan efter att ha konstaterat att en person saknar livstecken. Tala om vad som hänt, var hjälpen behövs.

 

Tidig hjärt- och lungräddning - Påbörja omedelbart HLR. HLR håller igång syresättningen i kroppen manuellt.

 

Tidig defibrillering stöt från hjärtstartare - Med en stöt från en hjärtstartare försöker man avbryta det elektriska kaos som pågår i hjärtat så att det har en möjlighet att börja slå normalt igen.

Om det finns en hjärtstartare tillgänglig-koppla upp hjärtstartaren på den drabbade så snart som möjligt och följ instruktionerna. Hjärtstartaren ger dig instruktioner om hur den ska användas och du kan inte göra fel.

 

Tidig och avancerad vård - Det är viktigt att så snart som möjligt nå patienten med kvalificerade sjukvårdsresurser. Även när man lyckats återfå blodcirkulation är det fortfarande mycket viktigt med fortsatt behandling snabbt.

För varje minut som går vid ett hjärtstopp

utan att HLR påbörjas, minskar chansen till

överlevnad med 10 procent

 

______________________________

 

 

Kedjan som räddar liv är den kedja av

händelser som måste till för att ett liv

ska kunna räddas vid ett plötsligt hjärtstopp

 

Bilden visar hjärtat med dess kranskärl och en förstoring på hur det kan se ut när plack ansamlas i kranskärlet.

Copyright © All Rights Reserved Merpuls