Välkommen till

Hjärtsäkra Hem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-post: info@hjartsakrahem.se

Tel: 070 88 121 88

 

Hjärt- och lungräddning, HLR

 

När ett hjärtstopp inträffar klarar inte längre hjärtat av att pumpa ut blodet i kroppen. Utför man då HLR kan blodet pumpas manuellt i kroppen. Bröstkompressioner och inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell sjukvård kommer. Ju fortare HLR startar, desto större blir

chansen att överleva vid ett hjärtstopp. Med HLR så "köper" vi oss tid tills dess att en hjärtstartare kommer fram till platsen. Kan man koppla upp en hjärtstartare inom 3 minuter så ökar överlevnadschansen från att vara under 10 procent till att bli 75 procent.

 

 

Utbildning - HLR med hjärtstartare

 

För att en bostadsrättsförening/hyresrättsföreing ska certifieras till Hjärtsäkra Hem krävs att föreningen kontinuerligt utbildar boende i kursen HLR med hjärtstartare. Det är en kurs på 3 timmar där vi går igenom alla de viktiga momenten som gör att man känner sig trygg i sina kunskaper vid händelse av ett hjärtstopp. Kursen rymmer 12 stycken deltagare och innefattar vuxen-HLR, stabilt sidoläge, luftvägsstopp och att lära sig att hantera en defibrillator/hjärtstartare på ett tryggt och säkert sätt. Varje deltagare får träna på en egen HLR-docka. Kursen fokuserar på att låta deltagaren träna de praktiska handgreppen varvat med teori och diskussioner. Du kan läsa mer om HLR-kurser på www.merpuls.se, gå därefter vidare till kurser i menyn.

 

 

Så utför du HLR

 

Kontroll av medvetande och andning

Det första du gör när du hittar någon som ligger livlös framför dig är att kontrollera medvetande och andning. Ropa och ruska personen lätt. Om personen inte vaknar ska du kontrollera andningen. Skapa friluftväg genom att lägga en hand på pannan och den andra handen på hakan, böj därefter huvudet bakåt. Lägg ditt öra nära personens näsa och mun. Lyssna och känn efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig. Låt andningskontrollen ta högst 10 sekunder.

Om personen har onormal andning eller inte andas alls, eller du är osäker ska du bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt- och lungräddning.

 

Starta HLR

Vid HLR utför man först bröstkompressioner följt av inblåsningar. Börja med att placera din ena handlov mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, placera din andra hand ovanför den andra. Tryck ned bröstkorgen minst 5 cm (ej mer än 6 cm). Håll en takt av 100- 120 tryck/min. Tryck 30 gånger.

 

Öppna sedan luftvägen genom att hålla en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med den andra handen. Knip om personens näsa, placera din mun tätt intill den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör 2 inblåsningar.

 

Fortsätt att göra 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar om och om igen tills hjälp anländer eller att personen andas med normala andetag.

 

Hjärtstartare på plats

Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt- och lungräddning och en elstöt från en hjärtstartare.Genom bröstkompressioner och inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en elstöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare.

 

Genom hjärt- och lungräddning pumpas det manuellt ut blod till kroppens vitala organ så att dessa syresätts. Elstöten från hjärtstartaren avbryter det elektriska kaos som drabbat hjärtat. Genom att ge en elstöt kan man bryta det elektriska kaos som pågår med förhoppning att hjärtat ska hitta sin normala rytm.

 

Man ska fortsätta med hjärt- och lungräddning tills professionell hjälp anländer eller så länge man orkar. Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man absolut använda den, även om man inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för användaren vad denne ska göra. Det värsta man kan göra är att inte göra något alls.

 

 

 

HLR

 

 • Kontrollera medvetande

   

 • Kontrollera andning i högst 10 sekunder, se, lyssna och känn

   

 • Om medvetslös och ingen eller onormal andning, larma 112, påbörja HLR

   

 • 30:2, 30 st hjärtkompressioner följt av 2 st inblåsningar

   

 • Fortsätt med HLR så länge du orkar eller till hjälp kommer

Copyright © All Rights Reserved Merpuls